Proširite horizonte, komunicirajte sa svijetom!

Učite strane jezike na Institutu za strane jezike Podgorica

Institut za strane jezike Podgorica organizuje kurseve svih nivoa za sljedeće jezike:

ENGLESKI - NJEMAČKI - RUSKI - ŠPANSKI - ITALIJANSKI - FRANCUSKI - ALBANSKI - CRNOGORSKI ZA STRANCE

PRAVNI ENGLESKI - POSLOVNI ENGLESKI - ENGLESKI ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO - ENGLESKI U BANKARSTVU - ENGLESKI ZA MEĐUNARODNE ODNOSE - ENGLESKI U MEDICINI
KONVERZACIONI KURS ENGLESKOG JEZIKA ZA NIVO C1

Specijalističke kurseve za:

Kurseve za prevodioce:

  • PREVOD PRAVNIH TEKSTOVA (UKLJUČUJUĆI PRIPREMU ISPITA ZA -SUDSKOG TUMAČA)

  • PREVOD EKONOMSKIH TEKSTOVA

  • KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE

Unlock le Monde con Sprache

Institut za strane jezike Podgorica

Institut za strane jezike Podgorica je vodeća institucija u oblasti stranih jezika i prevodilaštva u Crnoj Gori. Institut nudi niz kurseva polaznicima koji žele da nauče nove strane jezike, poboljšaju jezičke viještine ili usmjeravaju svoju karijeru u oblasti prevodilaštva.

Posebno smo ponosni na naše kurseve prevodilaštva, s obzirom da je ova aktivnost ključna u pregovorima Crne Gore za članstvo u EU.

Institut takođe ima i poseban program iz oblasti Romologije, koji ima za cilj da olakša integraciju romske populacije u crnogorsko društvo kroz obrazovanje Roma i kolega koji nisu Romi a rade na romskim projektima.

Institut nudi i kurseve iz oblasti metodologije nastave stranih jezika za nastavnike koji žele da unaprijede svoje pedagoše pristupe i tehnike.

Institut za strane jezike Podgorica osnovao je prof. dr Igor Lakić u januaru 2016. godine.

Nakon ukidanja ranijeg Instituta za strane jezike, koji je radio u okviru Univerziteta Crne Gore, željeli smo da održimo tradiciju koju je stari Institut imao u organizaciji programa obrazovanja u oblasti stranih jezika kao i prevodilaštva između 1979. i 2015. godine.Istovremeno, Institut ima za cilj da, pored prosvjetiteljske, ima i kulturnu ulogu u Podgorici, Crnoj Gori i šire.

Licence Ministarstva prosvjete: 060-85/2018-2 i 06/1-03-605/21-4837/1

Kontakt

067-115-221 / 069-330-143

Moskovska 67, 8100 Podgorica

PIB 03260356

ž-račun: 530-28133-04

Licence Ministarstva prosvete:

060-85/2018-2

06/1-03-605/21-4837/1