26. septembar se proslavlja kao Evropski dan jezika još od 2001. godine koju su Savjet Evrope i Evropska unija bili proglasili Evropskom godinom jezika.

Evropski dan jezika obilježava se s namjerom da se podstakne razvoj višejezičnosti i međukulturnog razumijevanja, kao i da se promoviše jezička i kulturna raznolikost Evrope. Ovo je posebno važno u današnjoj Evropi u kojoj se govori preko 200 jezika. Nakon pandemije korona virusa, ljudi ponovo putuju i ostvaruju ekonomsku, naučnu, kulturnu i druge vrste saradnje, što je sve nemoguće bez poznavanja stranih jezika.

U tom kontekstu, strani jezici su bitni posebno za male zemlje kakva je Crna Gora. Na putu ka Evropskoj uniji treba se podsjetiti da je to organizacija koja omogućava ljudima da žive, rade i uče bilo gdje na njenoj teritoriji kada zemlja postane njena članica, ali ključni preduslov za to je znanje više jezika. Pored toga, poznavanjem stranih jezika ljudi šire svoje vidike, unapređuju svoje znanje i postaju otvoreniji za nove kulture i tradicije.

Institut za strane jezike Podgorica ovogodišnji Evropski dan jezika dočekuje sa ponudom od devet stranih jezika, uključujući i crnogorski jezik kao strani, ali i albanski jezik, čime pokušava da pruži svoj doprinos izučavanju stranih jezika u Crnoj Gori.

Evropski dan jezika - 26. septembar