Jedini u Crnoj Gori obučavamo prevodioce.

Nastava prevođenja

U procesu evropskih integracija, pisano i usmeno prevođenje predstavljaju jednu od ključnih aktivnosti države. Ogroman broj stranica pravne tekovine Evropske unije tek treba da se prevede, ali će isto tako, posebno nakon učlanjenja, usmeno prevođenje biti od ključne važnosti za Crnu Goru. Stoga je Institut osmislio programe za one oblasti prevodilaštva koje su najpotrebnije za Crnu Goru u procesu pregovara sa Evropskom Unijom, ali i nakon učlanjenja, i koja će u dužem periodu zahtijevati veliki broj prevodilaca.

Pisano prevođenje u oblastima poput prava, ekonomije i zaštite životne sredine, simultano i konsekutivno prevođenje, korišćenje računarskih tehnologija u prevođenju, kao i audio-vizuelno prevođenje predstavljaju oblasti na kojima ćemo raditi u narednom periodu.

Unlock le Monde con Sprache