Evropski dan jezika – 26. septembar

9/25/20221 min read

26. septembar se proslavlja kao Evropski dan jezika još od 2001. godine koju su Savjet Evrope i Evropska unija bili proglasili Evropskom godinom jezika.

Evropski dan jezika obilježava se s namjerom da se podstakne razvoj višejezičnosti i međukulturnog razumijevanja, kao i da se promoviše jezička i kulturna raznolikost Evrope. Danas se u Evropi govori preko 200 jezika, a u današnje vrijeme sve većih kontakata među ljudima, putovanja, ekonomske, naučne, kulturne i drugih vrsta saradnje, nameće se potreba da ljudi govore više stranih jezika.

Učenje stranih jezika neophodan je preduslov za razvoj svakog pojedinca. Strani jezici su bitni posebno za male zemlje kakva je Crna Gora, kako zbog razvoja turizma, tako i drugih privrednih grana. Na putu ka Evropskoj uniji treba imatu na umu da je to organizacija koja omogućava ljudima da žive, rade i uče na njenoj teritoriji kada zemlja postane njena članica, ali ključni uslov za to je znanje više jezika. Pored toga, poznavanjem stranih jezika ljudi šire svoje vidike, unapređuju svoje znanje i postaju otvoreniji za nove kulture i tradicije.

Institut za strane jezike Podgorica ovogodišnji Evropski dan jezika dočekuje sa ponudom od osam stranih jezika, kao i crnogorskog jezika za strance, čime pokušava da pruži svoj doprinos izučavanju stranih jezika u Crnoj Gori. Pored toga, Institut nudi i kurseve pismenog i usmenog prevođenja, romologije i metodike nastave stranih jezika.