Radna posjeta Finskoj

Blog post description.

10/17/20231 min read

Prof. dr Igor Lakić, osnivač Instituta, ekspert Savjeta Evrope u Komitetu eksperata za regionalne i manjinske jezike, predvodio je kao izvjestilac radnu grupu Komiteta u radnoj posjeti Finskoj. Tom prilikom Radna grupa Komiteta srela se u Helsinkiju sa predstavnicima švedskog, tatarskog, karelijskog, romskog i ruskog jezika, predstavnicima šest ministarstva, ombudsmana i drugih Institucija, a u mjestu Inari na sjeveru Finske ragovarali su sa govornicima laponskih jezika (North Sami, Inari Sami i Skolt Sami). Cilj misija Komiteta jeste zaštita i promocija manjinskih i regionalnih jezika u Evropi. Radna grupa, nakon posjete, priprema izvještaj koji Komitet usvaja za svaku zemlju na svojim plenarnim zasijedanjima u Strazburu, sa jasnim preporukama koje zemlja treba da ispuni za svaki od svojih manjinskih jezika. Komitet Ministara Savjeta Evrope takođe usvaja ove izvještaje i zemljama upućuje preporuke.